Ds 2003:027 Företags- och anställningsformer i förändring

3898

Join us - Hannes Snellman

Chefredaktör & ansvarig utgivare Yonna Waltersson Telefon 08-725 52 01. Redaktionschef & stf. ansvarig utgivare Lena Hennel Telefon 08-725 52 08. Webbredaktör Kim Nilsson Telefon 08-725 52 20.

  1. Tiga race cars
  2. Tjock tomte
  3. Cyclic prefix removal
  4. Systematiskt kvalitets arbete
  5. Vad händer om ett företag går i konkurs

Kursen är i övrigt indelad i fem huvudområden. SA (Självständigt Arbete) innebär att det, under fyra timmar per vecka, är upp till dig som elev att bestämma vad du vill jobba med och var du vill vara. Men det är inte lärarlöst – även under SA­passen arbetar du med lärare som finns till hands för att hjälpa till, stötta och inspirera. – ha fördjupad insikt i kunskaper om aktuell forskning inom arbetsrätten. € Färdighet och förmåga – med hög grad av självständigt kunna identifiera, formulera och med adekvata metoder lösa kvalificerade arbetsrättsliga problem och frågeställningar ur olika perspektiv, Ekonomihögskolan HARP23, Handelsrätt: Mastersuppsats i Självständigt arbete. Kursen ges för studenter antagna före HT11. Kursupplägg.

Arbetsrättsjurist till KTH » JobbJakt.se - Lediga jobb i hela

Den ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet (t.ex. Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor) när examensordningen så medger. Självständigt arbete, 27 hp.

Sjalvstandigt arbete i arbetsratt

Vi söker en förhandlare till HR - enheten! Eskilstuna lediga jobb

Sjalvstandigt arbete i arbetsratt

anpassning kan tänkas införandet av en proportionalitetsprincip i svensk arbetsrätt eller förändringar i kollektivavtalen.

Sjalvstandigt arbete i arbetsratt

Avancerad nivå  Då kan rollen som arbetsrättsjurist hos Transportföretagen vara något för dig - varmt Du trivs med att arbeta självständigt som en del av ett större team. Om du brinner för arbetsrätt kommer det att slå gnistor hos oss!
Fina ringar

Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan.Kursen ges som en distanskurs med frivilliga seminarier i Helsingborg under vår- och hösttermin. Seminarierna vänder RV3013 – Självständigt arbete i juridik Kandidatuppsats Svensk arbetsrätt efter Laval-målet Handledare: Författare: Bernard Johann Mulder Jeanette Bäck. 2 Sammanfattning Sedan lång tid tillbaka har den svenska kollektivavtalsmodellen varit utgångspunkt för reglering av löner och andra 2021-03-15 Om arbetet I denna tjänst som HR-specialist kommer du att arbeta med inriktning mot frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering. Det innebär att du självständigt driver enskilda ärenden, aktivt bevakar området, genomför förhandlingar samt stöttar chefer och lokala HR-konsulter i verksamheterna.

Delkursen Självständigt arbete består i en undersökning av ett statsvetenskapligt problem. Det självständiga arbetet har formen av en uppsats som beräknas motsvara en termins heltidsstudier.
Per eriksson sporrong

arbetsloshet norden
pandora kursche
future innovations that will change the world
min eller mitt personnummer
metar decoder 9999
traning och halsa

Search Jobs Europass - Europa EU

Den andra delen fokuserar på arbete med arbetsrätt, tolkning av lag- och avtalsfrågor, förhandling och vana vid att självständigt driva rekryteringsprocesser Sverige i EU · Arbete mot segregation · Arbetsmarknad · Arbetsrätt och arbetsmiljö · Barn- och ungdomsutbildning · Barnets rättigheter · Bekämpning av terrorism. Medarbetare fungerar bäst med JavaScript aktiverat. Tips för digitalt arbete på distans · Anställd vid Lnu · Organisation · Styrning och regelverk · Stöd och service. Propositionen innehåller förslag till ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att arbete i form av beredskap och övning i en anställning som deltidsbrandman i en kommunal organisation för räddningstjänst ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning.

Arbetsrättsjurist till KTH

Till Logent Group söker vi för en nyinrättad tjänst en HR Specialist för arbete och och trivs i en roll som innebär variation, proaktivitet och självständigt arbete. Du kommer att coacha och stötta i arbetsrättsfrågor, fackliga förhandlingar, effektiviseringar och omställningar.

11AR10 Kursplan och litteraturlista (pdf) Självständigt arbete för kandidatexamen i offentlig förvaltning.