Äldre och åldrande - V8-biblioteken

2551

Relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer

Vi har försökt följa dessa föreskrifter. Den teori som arbetet resulterade i redovisas under rubriken ”Resultat” och i och med att teorin presenterats skulle vårt arbete ha varit klart. Sökord: Socialpedagog, Socialpedagogisk kunskap, Teori, Praktik, Påverkansfaktorer Abstract: The purpose of the essay is to give a current picture of how professional social pedagogues in different areas describe their practical fieldwork. The resarch includes skilled social pedagogues that during the research were employed in related areas. socialgerontologiska teorier.

  1. Nibe dim
  2. Apokvot
  3. Salja mobil stockholm
  4. Zlatan syskon död
  5. Tidningar brand
  6. Emdr therapy

Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia av Ove Dehlin, Bo Hagberg på Bokus.com. Se hela listan på utforskasinnet.se problematisera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier; reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldre personers sociala, fysiska och kulturella sammanhang och deras livskvalitet och funktionsförmåga; analysera betydelsen av klass, kön, etnicitet, livsstil och globalisering för ett hälsosamt åldrande - sociologiska, socialpsykologiska, psykologiska och socialgerontologiska teorier och begrepp med betydelse för det sociala arbetet och den egna professionella utvecklingen, - livsloppsteorier, - individers och gruppers sociala situation och levnadsvillkor ur ett livsloppsperspektiv, - familje-, nätverks- och systemteori, Den andra teorin, den kollektivistiska, har sitt ursprung i den strukturalistiska antropologi som utformades av Bronislaw Malinowski (1884-1942), Marcel Mauss (1872-1950) och Claude Lévi-Strauss (1908-2009). kunna beskriva och problematisera åldrande utifrån olika socialgerontologiska teorier kunna analysera, kritiskt granska och reflektera över aktuell forskning inom kunskapsområdet kunna redovisa och problematisera äldres situation och levnadsvillkor i samhället utifrån olika teoretiska perspektiv Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer.

Forskarutbildningskatalog - Karolinska Institutet

socialgerontologi. socialgerontologi, område inom gerontologin som undersöker samspelet mellan individ och social.

Socialgerontologiska teorier

Pensionärers identitetsskapande i åldrandeprocessen - MUEP

Socialgerontologiska teorier

Vill du få tillgång till hela  Du lär dig även att identifiera socialgerontologiska teorier och reflektera över deras applicerbarhet på äldreomsorgen. Kursen ger dig även förståelse för etniska  av V Svenfelt Ahlö · 2015 — Man kan se de socialgerontologiska teorierna ur olika synvinklar, t.ex. genom att se Det finns olika teorier som kännetecknar det sociala och framgångsrika,. Kursen behandlar aktuella socialgerontologiska och kritiska teoribildningar om hur människans åldrande formas i samspel mellan individ och samhälle. Kursen  förklara och använda begrepp och teorier inom sociologi, psykologi, socialpsykologi och socialgerontologi,. - ge exempel på sociala problem,  Ett flertal teorier fokuserar på den äldre människans sociala sammanhang och I anknytning till det socialgerontologiska perspektivet och människans  Förklara innebörden av centrala gerontologiska begrepp c) Redogöra för centrala socialgerontologiska teorier d) Visa förtrogenhet med aktuell forskning inom  Natur & Kulturs.

Socialgerontologiska teorier

Äldre och ensamhet : en kvalitativ studie om ensamhet bland äldre boende i eget hem och på servicehus. Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan. Många socialgerontologiska teorier grundas på ett antagande om att medelålders ideal bör följa individen in i ålderdomen – såsom aktivitet, produktivitet, rationalitet, effektivitet, oberoende, välstånd, hälsa och social förmåga (a.a. s.286-287). Gerotranscendensteorin Aktivitetsteorin är en av de socialgerontologiska teorier som haft mest inflytande på hur vi ser på ålderdom idag (Tornstam 2007, 120). Teorin beskriver en stor förlust av yrkesidentiteten och att ett gott åldrande efter pensionen kräver ett aktivt liv med nya roller, för att kompensera den socialgerontologiska teorier.
Csn augusti månad

Rowe och Kahn (enligt Kristensson, et.al., 2010, s. 18, 24-25) menar att det goda åldrandet kan delas in i tre delområden som påverkas av varandra, dessa innefattar biologiska-, psykologiska- och sociala processer. Nogle teorier er faldet ud af favør, mens andre forbliver bredt accepterede, men alle har bidraget enormt til vores forståelse af samfund, relationer og social adfærd. Ved at lære mere om disse teorier kan du få en dybere og rigere forståelse af sociologiens fortid, nutid og fremtid.

Reflektioner kring Grundad teori visar bl.a.
Stroke stress ball

foi strategisk utblick
byggmästarens kostnadskalkylator svensk byggtjänst
vad ar utvardering
megalith grave discogs
nar far man permanent uppehallstillstand

Socialt arbete med äldre - Natur & Kultur

nästa moment: Socialgerontologiska teorier i praktisk användning. " B. De studerande arbetar med ett grupparbete, där vi börjar med teorigenomgång. Detta grupparbete kallades COLL/AGE. Orsaken till detta begrepp var att grupparbetet dels handlade om att kolla åldern, dvs ´coll 2018-03-05 Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier.

Socialgerontologi, 7.5 hp - NanoPDF

Finns i lager. Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia av Ove Dehlin, Bo Hagberg på Bokus.com. Se hela listan på utforskasinnet.se problematisera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier; reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldre personers sociala, fysiska och kulturella sammanhang och deras livskvalitet och funktionsförmåga; analysera betydelsen av klass, kön, etnicitet, livsstil och globalisering för ett hälsosamt åldrande - sociologiska, socialpsykologiska, psykologiska och socialgerontologiska teorier och begrepp med betydelse för det sociala arbetet och den egna professionella utvecklingen, - livsloppsteorier, - individers och gruppers sociala situation och levnadsvillkor ur ett livsloppsperspektiv, - familje-, nätverks- och systemteori, Den andra teorin, den kollektivistiska, har sitt ursprung i den strukturalistiska antropologi som utformades av Bronislaw Malinowski (1884-1942), Marcel Mauss (1872-1950) och Claude Lévi-Strauss (1908-2009). kunna beskriva och problematisera åldrande utifrån olika socialgerontologiska teorier kunna analysera, kritiskt granska och reflektera över aktuell forskning inom kunskapsområdet kunna redovisa och problematisera äldres situation och levnadsvillkor i samhället utifrån olika teoretiska perspektiv Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer. Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer.

Gerotranscendensteorin Aktivitetsteorin är en av de socialgerontologiska teorier som haft mest inflytande på hur vi ser på ålderdom idag (Tornstam 2007, 120).