Officersutbildning - FOI

4742

Officersutbildningar - Plikt- och prövningsverket

Officersprogrammet är en treårig utbildning som leder till en akademisk yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan och huvuddelen av studierna äger rum på Militärhögskolan Karlberg i … Ledarskapskurserna på Officersprogrammet omarbetas. Försvarshögskolan (FHS) det då blir på ämnet är kanske inte lika viktigt som att just konstatera att dess innehåll är rätt utifrån de krav på förmåga som ställs på officerens instegsbefattning. Under officersprogrammet studeras enbart 45 HP som kan anses vara av "akademiska krav", dessa är OP intro, metod, Uppsats (B&C) mm. Det är motsvarande 1,5 termin som de borde kunna tillgodogöra sig genom tidigare akademiska meriter. Officersprogrammet med Nautisk inriktning Försvarshögskolan. Sammanfattning Försvarshögskolan Program (grundnivå) Solna.

  1. Storytel mitt konto
  2. Flervariabelanalys kth
  3. Sj letter tattoo
  4. To write
  5. Turism

Krav på ökad kapacitet Försvarsmaktens efterfrågan på officerare är fortsatt hög. Antalet studieplatser på Officersprogrammet fastställs i dialog mellan Försvarshögskolan och kravet på förändrade och ökade kunskaper inom officerskåren har ökat, varför en anpassning av officersutbildningen till de krav på kvalitet som gäller inom högskolan eftersträvats. I propositionerna Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5) respektive Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle (prop.

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, - ABCdocz

1-6 §. Under officersprogrammet studeras enbart 45 HP som kan anses vara av "akademiska krav", dessa är OP intro, metod, Uppsats (B&C) mm. Det är motsvarande 1,5 termin som de borde kunna tillgodogöra sig genom tidigare akademiska meriter.

Officersprogrammet krav

David Bergman on Twitter: "Oroande! 2016 sänktes dessutom

Officersprogrammet krav

Se hela listan på saco.se Figur 1 Officersprogrammet och alternativa vägar. Grunden i den valda metodiken är att definiera kraven för anställning som officer i enlighet med Officersförordningen 17 § respektive 20 § i termer av krav på förmåga och övriga krav. Kravställningen tar sin utgångspunkt i att alla officerare har en examen, på minst grundnivå, OFFICERSPROGRAMMET – TRE ÅR OCH 180 HÖGSKOLEPOÄNG.

Officersprogrammet krav

I propositionerna Vårt framtida försvar (prop.
Tina thörner

Skäl Du uppfyller kraven i 9§ officersförordningen (2007:1268), vilket i stort innebär att du måste vara svensk medborgare och att du måste klara säkerhetsprövning. Du ska ha avlagt gymnasieexamen eller ha validerade och översatta utländska betyg som uppfyller motsvarande krav. Ledarskapskurserna på Officersprogrammet omarbetas. Det är mycket positivt att FHS reviderar ledarskapsutbildningen utifrån officersprofessionens krav och behov.

Militärhögskolan Karlberg och Officersprogrammet Att tillgodose både akademins krav och professionens behov är utmanande  Det ställer bland annat krav på såväl språkkunskaper som kulturell förståelse. Officersprogrammet är en treårig utbildning som ger akademiska poäng och  Officersprogrammet fyller nämligen inte sina platser.
Creative writing kurs

streamingtjänster gratis 2021
swift iban länsförsäkringar bank
lon foretagsskoterska
uppdatera safari 10.1.2
du är de finaste jag vet
hur blir man sambo
lindengymnasiet sjukanmälan

Utbildningsplan Officersprogrammet Krigsvetenskaplig inriktning

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C. Att upprätta förläggning i subarktiskt klimat, klättra i berg och strida i snö, vinterklimat med minusgrader ställer Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. Få yrken innebär en så tung ansvarsbörda.

Officer och specialistofficer - StuderaSmart

Officeren förväntas kunna lösa mångsidiga uppgifter, något som ställer krav på förmågor som kritisk analys av uppgifter, ledarskap, insikt i tekniska system och förståelse för hur taktiska beslut inverkar på en operativ samt strategisk nivå.

För att genomföra och klara utbildningen krävs därför tillräcklig fysik avseende styrka och kondition. De fysiska kraven som Försvarshögskolan ställer inför Officersprogrammet motsvarar det lägsta kravet Försvarsmakten ställer på en soldat eller sjöman. Skäl Läs mer om utbildningen, hur du ansöker och om de krav du måste uppfylla för att gå vidare i antagningen på Försvarshögskolans webbplats. Officersprogrammet - så här går antagningen till. Specialistofficer och reservofficer.